toilet1

הגיע זמן גמילה – השתלמות בנושאי גמילת טיטולים לגיל הרך
גמילה מטיטולים היא שלב משמעותי בהתפתחות הפעוט לילד בוגר ועצמאי.
גמילה זו משלבת בדרך כלל את המסגרת החינוכית יחד עם המסגרת הביתית ולכן מצריכה סדר, ארגון ותכנון נכון של תהליך הגמילה.
בסדנה זו תקבלו כלים להנחות את ההורים ואת הצוות החינוכי לגמילה נכונה ואפקטיבית.

השתלמות מקצועית בנושא – בחודש מרץ ובחודש יוני 20.3.2020 12.6.2020 

עלות: פעם בשנה – 300 ₪