NLP
קורס קצר וממוקד בו נלמד נתאמן ונטמיע מודלים רלוונטיים לעבודה עם הורים וילדים מעולם ה NLP – דרך המודלים נעזור לקהל לקוחותינו לצמצם התנהגות אוטומטית ולהטמיע התנהגויות מקדמות ומשנות חיים בזמן קצר. המפגשים כוללים תרגולים.

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות. יפתחו 2 מחזורים בחודש נובמבר ובחודש מרץ. מחיר מיוחד לבוגרות בשביל ההורות.
מחזור נובמבר: ימי חמישי אחה"צ למעט מפגש אחד בשישי בוקר
 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 מפגש סיכום 29.11 שישי בבוקר.
מחזור נוסף חודש מרץ: 5.3, 12.3, 19.3, 26.3, 2.4 באזור המרכז.
5 מפגשים בעלות של 2800 ₪